Masz pytanie?
KLIMATYZACJA

klimatyzacja

NAWIEWNIKI OKIENNE

Montaż nawiewników

REKUPERACJA

Sprzedaż nawiewników

Montaż w oknach drewnianych

MONTAŻ NAWIEWNIKA W OKNIE DREWNIANYM


MIEJSCE MONTAŻU:

  • Nawiewniki powinny być montowane w górnej części okna na wysokości co najmniej 1,8 ponad poziomem podłogi. Powód takiego umiejscowienia nawiewników związany jest z poczuciem komfortu cieplnego bowiem wlot zimnego powietrza zlokalizowany pod sufitem korzystnie obniża temperaturę na wysokości głowy (czynnik HAT) oraz w najmniejszym stopniu nie daje poczucia zimnych strumieni. Do takiego umiejscowienia nawiewników obliguje również polska norma wentylacyjna (poprawka AZ 3 z lutego 2000 do normy PN-83/B-03430).

  • Przy wyborze miejsca montażu nawiewnika należy zwrócić uwagę, czy nie będzie on przeszkadzał przy otwieraniu okna na oścież wadząc o wnękę okienną.


SPOSÓB MONTAŻU:

    • W przypadku okien drewnianych nawiewnik montuje się w skrzydle okiennym.


Przekrój przez okno drewniane
     

Przekrój przez profil drewniany pokazujący otwór wykonany przez naszą firmę.

1. Wyfrezowane otworów w skrzydle okiennym przez całą grubość skrzydła pod kątem 10 stopni:

2. Zabezpieczenie wyfrezowanych otworów przed wilgocią środkiem impregnującym:

3. Gotowe wyfrezowane otwory:

3. Osadzenie czerpni powietrza po stronie zewnętrznej i nawiewnika po stronie wewnętrznej skrzydła.

Facebook
Content

Zapraszamy również na nasze aukcje

 

ALLEGRO.PL