Masz pytanie?

Regulamin

DANE FIRMY:
SORTIS Bartosz Niepsuj
ul. Fabryczna 1
42-580 Wojkowice
NIP 625-228-71-51
Regon 241544064


WARUNKI OGÓLNE

 • Sklep internetowy firmy SORTIS Bartosz Niepsuj, znajdujący się na stronie internetowej pod adresami: www.sortis.net.pl; www.montaznawiewnikow.pl; www.rolety-miedzyszybowe.pl; www.nawiewnik.eu  umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest prowadzony przez firmę SORTIS Bartosz Niepsuj wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej dnia 29.03.2010 r. pod numerem: 3566/2010, Urzędu Miasta i gminy Siewierz.

 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 • Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia na stronach sklepu internetowego.

 • W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową lub telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (podczas rozmowy telefonicznej lub e-mailem)

 • Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

 • W przypadku braku możliwości telefonicznego potwierdzenia lub wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma SORTIS zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 • Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 • Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

 • Koszty przesyłki są pokrywane przez klienta.

 • Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto:

  SORTIS Bartosz Niepsuj
  ul. Fabryczna 1
  42-580 Wojkowice
  NIP 625-228-71-51

  ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr 35 1050 1227 1000 0090 7293 6546

  oraz podać tytuł zapłaty w postaci: zapłata za zamówienie numer xxx, gdzie xxx jest numerem zamówienia (ID)

 • Numer zamówienia przychodzi wraz z każdym statusem na adres e-mail składającego zamówienie.

 • Przy wyborze płatności przelewem po otrzymaniu z naszego banku potwierdzenia o wpływie pieniędzy od Państwa, zamówienie zostanie wysłane

 • Przy wyborze płatności za pobraniem towar zostanie wysłane niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia.

 • W przypadku braku zamówionego towaru sklep niezwłocznie poinformuje państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia

 • W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na Państwa życzenie wysyłamy aktualnie dostępny towar lub realizujemy całe zamówienie w terminie późniejszym - oczywiście za zgodą Państwa - po obowiązujących kosztach wysyłek umieszczonych w "zasadach wysyłki".

 • Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997 roku, Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów i do ich wykorzystania wyłącznie w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy.

GWARANCJE I REKLAMACJE

 • Opis procedury reklamacyjnej:

  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@sortis.net.pl., lub w formie pisemnej na w/w adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

   2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

   3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

   4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 • Klient po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Produkt należy odesłać na nasz adres wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT oraz uzasadnieniem reklamacji. Reklamowany towar (zabezpieczony przed zniszczeniem) należy odesłać na adres korespondencyjny firmy SORTIS.

 • Towary oferowane w sklepie internetowym firmy SORTIS są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.

 • Firma Sortis Bartosz Niepsuj zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 • Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
  Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:
  sklep@sortis.net.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
  Przesyłkę należy nadać na adres

SORTIS Bartosz Niepsuj
ul. Fabryczna 1
42-580 Wojkowice

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….,

numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .


Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

Przesyłka musi być rejestrowana, czyli odbiór musi być potwierdzony podpisem odbierającego, który  jest dowodem że przesyłka do nas faktycznie trafiła np.:  list polecony, paczka pocztowa, przesyłka  kurierska. 

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: 
www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

Polityka cookies

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Zródło informacji:  http://wszystkoociasteczkach.pl/. 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu

  SORTIS Bartosz Niepsuj
  ul. Fabryczna 1
  42-580 Wojkowice

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Facebook
Content

Zapraszamy również na nasze aukcje

 

ALLEGRO.PL