Masz pytanie?
KLIMATYZACJA

klimatyzacja

NAWIEWNIKI OKIENNE

Montaż nawiewników

REKUPERACJA

Sprzedaż nawiewników

Ile i gdzie zamontować nawiewniki?

Ile zamontować nawiewników:

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w paragrafie 149. punkt 1. określono, iż minimalny strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, to 20m³/h na osobę przewidzianą w projekcie budowlanym na pobyt stały.

Polska Norma PN-83/B-03430 Az3 2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania" określa ilość powietrza, jaką musimy usunąć (a więc i dostarczyć) dla poszczególnych pomieszczeń i wynosi odpowiednio:

- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową: 70 m³/h
- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną: 30 m³/h w mieszkaniu do 3 osób; 50 m³/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób
- w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną: 50 m³/h
- w łazience (z WC lub bez): 50 m³/h
- w wydzielonym WC: 30 m³/h
- w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym: 15 m³/h
- w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną: 70 m³/h
- dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego: 30 m³/h.

Gdzie montować nawiewniki:

W pierwszej kolejności umieszczamy po 1 sztuce w każdym pokoju. W przypadku gdy pozostaje jeden nawiewnik, w zależności od powierzchni największego pokoju umieszczamy go w pokoju (razem będą dwa nawiewniki w jednym pomieszczeniu), gdy pokój jest większy niż 25m². W przeciwnym wypadku następny nawiewnik umieszczamy na oknie kuchennym.

Facebook
Content

Zapraszamy również na nasze aukcje

 

ALLEGRO.PL