Masz pytanie?
KLIMATYZACJA

klimatyzacja

NAWIEWNIKI OKIENNE

Montaż nawiewników

REKUPERACJA

Sprzedaż nawiewników

Zalety nawiewnika

Odpowiednia wentylacja pomieszczeń ma szczególne znaczenie dla poprawy komfortu pracy i nauki osób w nich przebywających.

Duża skuteczność nawiewników wiąże się po części z parametrami technicznymi, ale również z efektem psychologicznym.

Nawiewnik w odróżnieniu od innych prostych rozwiązań wentylacyjnych wpuszcza strumień świeżego powietrza do pomieszczenia w sposób niezauważalny dla użytkowników. Należy jednak pamiętać, że nawiewnik jest tylko pasywnym wlotem powietrza co oznacza, że nie posiada mechanizmu wywołującego przepływ. Działa tylko w połączeniu ze sprawnym systemem wentylacyjnym (kanałami wywiewnymi).

Krótka charakterystyka zalet nawiewnika okiennego:


1. Zapewnienie właściwej wymiany powietrza dzięki dobrze określonej i powtarzalnej charakterystyce przepływowej w celu:
- poprawy komfortu oraz dostarczenia powietrza do spalania paliw w domowych urządzeniach grzewczych i kuchennych (kuchenki gazowe, przepływowe podgrzewacze wody - tzw. junkersy)
- usunięcie zanieczyszczeń powietrza emitowanych do pomieszczeń
- odprowadzenie pary wodnej wytworzonej w pomieszczeniach
2. Prawidłowe działanie wentylacji dzięki ciągłemu nawiewaniu świeżego powietrza małym strumieniem, tym samym nie dopuszczenie do wychłodzenia kanałów wywiewnych i odwrócenia w nich ciągu
3. Energooszczędność wynikającą z odpowiedniej, kontrolowanej wentylacji pomieszczeń bez otwierania okien w ciągu prawie całego sezonu grzewczego
4. Poprawa komfortu cieplnego dzięki wyeliminowaniu przeciągów(powietrze nawiewane jest względnie małym strumieniem) oraz obniżeniu czynnika HAT ( head to ankle temperaturę gradient) wskutek umieszczenia nawiewu wysoko nad podłogą.
5. Bezpieczeństwo użytkowania (ograniczenie możliwości wtargnięcia intruzów przez otwarte lub uchylone okno)
6. Duża odporność na przenikanie wody opadowej
7. Dobre właściwości akustyczne
8. Zlokalizowanie strumienia nawiewanego powietrza, co umożliwia wprowadzenie automatycznej regulacji a zatem zwiększenie energooszczędności

Facebook
Content

Zapraszamy również na nasze aukcje

 

ALLEGRO.PL